Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Gossip


Feb 14, 2022

Met columnist en docent veiligheidskunde Gert-Jan Geling praten wij over de Europese migratiecrisis en hoe deze invloed uitoefent in gemeentes in Nederland. Zijn centrale boodschap is: we moeten nadenken over de toekomst van migratie want vluchtelingenstromen zullen, in tijden van geopolitieke spanningen en klimaatverandering, altijd blijven bestaan. Europa kan het niet eens worden over een eerlijke verdeling van vluchtelingen. Wat je in Europa ziet, zie je ook op kleinere schaal in Nederland: een oneerlijke verdeling tussen gemeenten en zorgen over draagvlak voor opvang. Wie neemt de verantwoordelijkheid en wie duikt? Wat kunnen Nederland of de Europese Unie doen om de situatie voor asielzoekers te verbeteren? Zij komen hier immers voor vrede en veiligheid - en niet voor kaas en schaatsen