Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Gossip

Nov 26, 2020

Met een oranje das, dat is hoe Ambassadeur Karel van Oosterom diplomatie bedrijft in Londen en daarvoor in New York bij de Verenigde Naties. Het is tevens de titel van zijn boek over het Nederlandse voorzitterschap in 2018 bij de VN-Veiligheidsraad.  

Met Karel spreken we uiteraard over de Brexit en over de Nederlandse...


Nov 16, 2020

Europa landt in de regio. Nederlandse gemeenten en provincies maken werk van de Green Deal, innovatiefondsen en plattelandsontwikkeling. Maar hoe zijn zij eigenlijk in Brussel vertegenwoordigd?

Mendeltje en Ruud spreken met Ellen Nauta. Zij is de voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's...