Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Gossip

Jun 1, 2022

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 blonken niet uit in opkomst. Het opkomstpercentage was net iets boven de 42%, het laagste in jaren. Onder jongeren was de opkomst nog lager. Hoe kan dit? We praten  jongeren in de politiek met jongeren uit de politiek, namelijk: Jens Bosman van DWARS (GroenLinks) en Tom...