Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Gossip


May 21, 2021

Catherine de Vries is onderzoeker aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Ruud en Mendeltje spreken haar over de politieke situatie in Italië, de positie van Mario Draghi en het belang van het Coronaherstelfonds voor het land. Ook spreken we over de culturele en politieke verschillen in Europa, de toon van het debat en de verschillen in onderhandelingsstijl. Welke concrete oplossingen ziet Catherine voor meer aandacht in Nederland voor Europa? In een fijn en diepgaand gesprek praten we over deze uitdagingen!